Har man katt så finns det risk att de får sjukdomar eller råkar ut för olika parasiter.

Fästingar

Fästingen kan man se på en katt om den har sprungit ute. Den är besläktad med kvalster och den finns i mer än hundra olika arter som är spridda över hela världen. Här i Sverige ser man fästingen oftast i Svealand och Götaland. Den trivs där det är fuktigt och det ska gärna vara lite skuggigt. När den vill hitta ett nytt offer så sitter den gärna på ett grässtrå som är någon dm från markytan.

Bi och getingar

En katt älskar när bin och getingar kommer. De tycker de är lite spännande. De brukar oftast drämma till getingen med tassen men kan råka få in den i munnen när getingen lever. Skulle det ske och getingen sticker katten i munnen så är det akut till veterinären som gäller. Men katten är ett intelligent djur så oftast brukar katten inse faran och låter bli dessa insekter.

Skabb

En katt kan få skabb och öronskabb. Får en katt skabb så smittas inte ägaren. Upptäcks skabb i tid blir det lätt att få bukt på det men skulle katten börja klia och få öppna sår så att de blir variga tar läkningsprocessen lite längre tid.

Har man en innekatt är det vanligt att dessa kan få öronskabb. Som ägare måste man titta ofta i kattens öra för att se om de har fått öronskabb. Katten kliar sig oftast i öronen och när den gör det så har skabben gått långt ner i örat. När man tittar i en katts öra som har fått skabb så ser man en brun smet. Man kan ta upp lite på en tops och kan då se små bruna kulor. Det är lätt att få bukt med öronskabb. Man går till veterinären och de skriver ut medicin.