Denna vildkatt härstammar från familjen kattdjur och den finns i västra Asien, Europa och Afrika. Man kan tro att det är samma art som tamkatten men det är inte det, inte ens om en tamkatt blir vild. Storleken på en vildkatt är cirka 50-75 cm lång och väger runt 3-5 kg.

En vildkatts päls är brun och har svarta strimmor. De afrikanska vildkattorna är lite mindre och har oftast lite ljusare päls. Den europeiska vildkatten är mer grå och lite mer grå på ryggen, dock lite ljusare. Vildkatterna från Asien och Afrika har mer varierad päls. De är lite rödaktiga och de kan ha fläckiga former på pälsen.

En vildkatt äter mestadels gnagare eller andra däggdjur i mindre format. Det är fåglar, groddjur, kräldjur och insekter. De kan få för sig att jaga lite större djur som unga antiloper och harar. De smyger sig på sina byten. Denna katt är lite skygg och vill helst inte komma för nära människan.

Skotsk vildkatt

Det finns även vildkatter på de brittiska öarna. Den har en spräcklig färg av gråbrunt och har även svarta streck. Den blir mellan 55-80 cm lång och väger allt mellan 3-8 kg. Denna katt lever mestadels i blandskogar. De äter gärna gnagare men kan även ta andra djur beroende vad de har tillgång till. De är som mest aktiva under natten.

En vildkatt och en tamkatt kan para sig. Kattungarna blir fertila och generna från tamkatten sprids då i vildkattpopulationen. Det gör vildkatten mottaglig för de sjukdomar som en tamkatt kan ha.

Vad skiljer tamkatten och vildkatten från varandra

Man kan tro att vildkatter och tamkatter är likadana men det finns enligt forskare tre gener som skiljer dem åt. Forskarna tror att dessa tre gener styr kattens temperament som har gjort att katten gått från vild jägare till lite mindre vilda och mer kelsjuka. Vildkatten är mer aggressiv än vad tamkatten är. Tamkatterna har ett bra minne och förstår att de kan bete sig på olika sätt för att få belöningar från sina ägare.